27 marzo 2013

EL PP PUJA ELS IMPOSTS


EL PP PUJA ELS IMPOSTS A TOTHOM I CONTRA TOTHOM

  • El Govern del PP ha creat tres nous impost que afectaran directament a les butxaques dels ciutadans i a les empreses perquè faran consumir menys a les famílies i als turistes, penalitzen  l’economia i duran més gent a l’atur

o        Un impost sobre envasos
o        Un impost sobre grans superfícies
o        Un impost a les empreses de lloguer de cotxes

  • El PP i Bauzá han enganat a tothom: en el seu programa electoral NO van dir que pujarien els impost i a més:
Un sistema basado en los principios de generalidad, suficiencia financiera, igualdad, corresponsabilidad fiscal y que, en ningún caso, suponga un incremento impositivo ni de déficit” (Pàgina 61 Programa electoral PP).

·        El PP i Bauzá improvisen constantment i menteixen per defensar la seva incapacitat de gestió. Aproven els nous imposts tot sols, sense diàleg ni negociació, i en contra de tothom: dels sindicats, de les patronals, de les associacions empresarials, dels consumidors i els partits polítics.

·        El PP i Bauzá  menteixen quan diuen que són uns imposts per protegir el medi ambient

Segons el Tribunal Constitucional, els imposts mediambientals poden tenir dues funcions:preventiva (per desincentivar les activitats contaminants) o resarcitòria (que pagui més qui més contamini).

·        Els nous imposts no són preventius...

... perquè no desincentiven el beure aigua, que és una necessitat bàsica. L’aigua pujarà una mitja del 20%, l’aigua del grifó un 10%.
... perquè la única forma de desincentivar les grans superfícies és que tanquin i per als cotxes de lloguer, que no els lloguin, és a dir: que tanquin les empreses.

·        Els nous imposts no són resarcitoris...

... perquè els fabricants d’envasos ja paguen una taxa per a la seva eliminació. El nou impost el pagaran els consumidors.
... perquè no s’entén que les grans superfícies contaminin més que les plantes industrials o les gasolineres (exemptes)
...perquè el què contamina és el cotxe, de lloguer o sense lloguer, amb o sense conductor; però la llei només fa pagar els cotxes de lloguer sense conductor.

L’únic objectiu d’aquests imposts és recaptar més doblers de les famílies, dels turistes i de les empreses de Balears per complir l’objectiu de dèficit que ha marcat el PP des de Madrid

- Les famílies resultaran molt perjudicades perquè hauran de pagar més: l’impost dels envasos dels productes que consumeixin, i l’impost que els repercutiran les grans superfícies.

- Els treballadors patiran perquè les grans superfícies ajustaran encara més les plantilles, provocant més atur i menys llocs de feina nous.

- Pujarà la inflació: tots i totes pagarem preus més cars.

- Els turistes consumiran menys, llogaran menys cotxes i pot ser fins i tot vindran menys a Balears, que serà una destinació més cara.

El PSIB-PSOE proposa una política alternativa.

·        Reclamar a Madrid el compliment de l’Estatut d’Autonomia i els prop de 800 milions d’euros que ens deuen en inversions
·        Pujar l’IRPF per a rendes superiors a 120.000 euros
·        Pujar l’impost de donacions i successions per a herències de més de un milió d’euros
·        Nou impost sobre instal·lacions que perjudiquin el medi ambient.

“Hi ha alternatives. Si no ho fan és perquè no volen”

16 enero 2013

Mapa de todos los desastres naturales y artificiales en tiempo real


RSEO: Emergency and Disaster Information Service es una base de datos de desastres naturales y artificiales (desde terremotos, incendios, volcanes y demás hasta accidentes de tráfico o de avión, pasando por polución medioambiental y epidemias) plasmada en los mapas de Google para que veamos en tiempo real por dónde se mueven los Cuatro Jinetes del Apocalipsis.
Se pueden hacer búsquedas por continente o una búsqueda por fechas y categorias. Advertir, sin, embargo que determinados desastres sólo están visibles para algunas regiones.
La informacion que RSOE es en tiempo real tomado desde diferentes fuentes y también dispone de una base de datos para las personas interesadas en seguir estos acontecimientos.
Y si queréis tener lúbricas fantasías sobre lo que podría acontecer en cualquier momento, quizá os apetezca revisionar ¿De qué formas puede acabarse el mundo? o ¿Cómo podríamos extinguirnos por culpa de la nanotecnología?