24 marzo 2010

Emergències completa el desplegament a totes les illes de la nova xarxa de comunicacions digital

El SEIB 112 ha rebut 5 dels terminals radiofònics per coordinar la gestió d'incidents en situacions on la cobertura telefònica és deficient.

La Direcció General d’Emergències (DGE) ha completat el desplegament a totes les illes de la nova xarxa digital de comunicació en emergències que va posar en marxa recentment, amb el repartiment del material tècnic necessari a tots els organismes per aconseguir la interconnexió que permeti actuar coordinadament davant una situació d’emergència. La DGE ha distribuït un total de 94 terminals radiotelefònics entre els organismes d’emergències de totes les illes, dels quals 52 es troben a Mallorca, 20 a Menorca, 17 a Eivissa i 5 a Formentera.

En el cas de Mallorca, la DGE s’ha reservat 9 d’aquests terminals i n’ha lliurat 6 a l’IB-Salut, 2 a Bombers de Palma, 8 a Bombers de Mallroca, 5 a l’Ibanat, 3 a la Policia Local de Palma, 2 a Ports de Balears, 2 a Sasemar i 5 al SEIB 112. La resta d’organismes han rebut un cadascun (Autoritat Portuàriañ, Capitania mnarítima, Carreteres, Aemet, Educació, Creu Roja, Delegació del Govern, Presidència, Gabinet del President i Recursos Hídrics.

Pel que fa a Menorca, la DGE ha repartit 6 terminals als coordinadors operatius de l’Illa, 3 als bombers de Ciutadella, 3 als de Maó i 2 a la Policia Local de Ciutadella. La resta de policies han rebut 1 cadascuna, al igual que Protecció Civil i el coordinador d’Emergències de Menorca.

En el cas d’Eivissa, la DGE ha dotat l’illa amb un terminal a cadascun dels cossos de policia local i a de protecció civil (un per municipi). També han rebut un terminal Xarxa Viària, Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament, Ports de Balears, Aena, 061, Ibanat i Medi Ambient.

Finalment a Formentera, la DGE ha lliurat 1 terminal a l’agrupació de Protecció Civil de l’illa, la Policia Local, Xarxa Viària, el Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament i a Medi Ambient.

La DGE ha facilitat a tots els organismes la formació necessària per l’ús i la normativa que afecta aquests terminals. La distribució d’aquest material permet que tots els organismes d’emergència de les illes mantinguin una via efectiva de comunicació amb cobertura garantida dins tot el territori (el sistema compta també amb un sistema de transmissió via satèl·lit que complementa la radiotelefonia). El sistema consisteix en l’adscripció de la xarxa de Balears a la xarxa estatal SIRDEE (Sistema de Radiocomunicación Digital de Emergencias del Estado) que gestiona el Ministeri de l’Interior per als cossos de seguretat i emergències. La gestió i desenvolupament a Balears d’aquesta nova xarxa és potestat de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, a través de la DGE, responsable del grup de comunicació creat específicament dins la xarxa estatal per a les necessitats de les Illes.

Amb aquest nou sistema es corregeixen les mancances que tenia l’anterior xarxa analògica, especialment pel que fa a l’àmbit de la seva cobertura, que ara és total en el territori balear.

La Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, a través de la DGE, ha invertirà en aquesta xarxa 1.137.764 euros fraccionats en tres anualitats, segons acord del Consell de Govern del passat 30 d’octubre de 2009

No hay comentarios: